Överlåtelsebesiktning av bostäder i Stockholmsområdet

När det är dags att sälja sin bostad måste en besiktning utföras. Den blivande köparen bör kunna känna sig trygg inför köpet så att inga problem uppstår. Köparen vill givetvis inte heller ha några problem som i värsta fall leder till att köpet inte blir av. Tar man hjälp av erfarna experter blir det en smidig resa för alla inblandade. Du som har funderingar runt en överlåtelsebesiktning Stockholm tar enklast kontakt med en besiktningsexpert i ditt lokala bostadsområde.

Företaget bör ha en lång erfarenhet och kunna utlova både praktisk expertis som jobbat med husbyggen samt ha den juridiska och teoretiska kunskapen som krävs för att korrekt utföra husbesiktningar. Besiktningsexpertisen utför ett noggrant arbete inom överlåtelsebesiktningar i Stockholm och du som kund kan känna dig trygg. Kontakta en aktör redan idag, boka en tid eller ställ frågor.

Hur överlåtelsebesiktningen går till.

Det första som sker är att besiktningsmannen besöker huset och tillsammans med ägaren går man igenom alla dokument. Det är bra att ha sparat alla gamla ritningar och dokumentationer om renoveringar, ombyggnation med mera. Besiktningsmannen lägger en stor vikt vid vad som har skett i byggnaden under de senaste 10 åren.

Härnäst genomförs själva besiktningen. Då avses allt, det vill säga utsidan, insidan, alla skrymslen och ytor, källare, vind och så vidare. Brister och fel dokumenteras, vilka man sedan går igenom tillsammans med både säljare och köpare på ett gemensamt möte. Detta är viktigt så att alla får samma information och att det finns tillfälle att ställa frågor. Protokollet skickas sedan till berörda parter så att man i lugn och ro kan läsa och fundera ytterligare. Köparen får hjälp av besiktningsmannen med en eventuell riskbedömning kring de brister som har noterats.
Allt kring besiktningen sköts omsorgsfullt och målet är att båda parter ska känna sig trygga och nöjda med överlåtelsen.